top of page

PRIVACY/ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG/GDPR)

Bij Aljona Patchwork en Quilten zijn wij eerlijk over wat je krijgt en gaan we zorgvuldig om met de gegevens van de klanten en de cursisten. In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving hebben we ons privacybeleid aangepast. Hiermee willen we nog transparanter zijn over ons beleid.

Dit privacy statement informeert je over:

-De gegevens die wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken.

-De maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonlijke

informatie te beveiligen.

-Welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonlijke

gegevens en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Deze verklaring geldt automatisch vanaf 25 mei 2018. Je hoeft hier

verder niets voor te doen

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN BEWAREN WE?

 Klantgegevens: je naam, adres, telefoonnummer, emailadres, eventueel kvk-nummer.

Deze gegevens hebben we nodig om onze producten en relevante informatie te kunnen leveren en om onze administratie op een juiste manier te verwerken.

WAT GEBEURT ER MET JE GEGEVENS?

 Contact: Als je per email een vraag stelt bewaren we je adres om je op een later tijdstip weer van dienst te kunnen zijn.

WhatsApp gesprekken worden in eerste instantie gearchiveerd en na 30 dagen verwijderd.

 Diensten: Afhankelijk van wat je bij ons afneemt bewaren we je gegevens korter of langer. Persoonsgegevens van deelnemers aan een BOM (Blok van de Maand) of een cursus tot het einde van de BOM of cursus.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS:

Wij monitoren en beveiligen al onze producten zoals de website en computers.

GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN:

Wij geven geen gegevens door aan derden.

BEVEILIGING

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door CCV Shop. CCVShop zorgt voor een beveiligingsniveau passend bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van

een beveiligde SSL-verbinding.

WELKE RECHTEN HEB Jij?

Je mag ons vragen om jouw gegevens uit onze database te verwijderen. Je kunt je ook altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

WAT DOEN WIJ BIJ EEN DATALEK?:

Mochten er ondanks alle veiligheids maatregelen toch een datalek

Zijn, hebben wij een meldplicht waar we ons ook aan houden. Wij maken dan per direct melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast informeren wij ook de klanten en/of cursistendie het betreffen. Deze acties documenteren wij.

bottom of page